مازندران،کیلومتر ۲۷ قائمشهر به زیراب،ابتدای روستای کارسالار
اتاق VIP 202

اتاق VIP 202

تراس 180 متری
1 تخت دو نفره
2 تخت یک نفره
مبلمان ( 1 مبل قابلیت تخت شدن دارد )
Check

اتاق دو خوابه

تراس ۲۵ متری
1 تخت دو نفره
2 تخت یک نفره
درصورت نیاز به تخت خواب اضافه با پذیرش تماس بگیرید
Check

اتاق یک خوابه

تراس ۲۵ متری
1 تخت دو نفره
درصورت نیاز به تخت خواب اضافه با پذیرش تماس بگیرید
چای ساز
Check